środa, 11 listopada 2015

Instytut Zarządzania Krwią Pacjentów, Bezkrwawej Medycyny i Chirurgii przy Szpitalu Englewood


Instytut Zarządzania Krwią Pacjentów, Bezkrwawej Medycyny i Chirurgii przy Szpitalu w Englewood Od lewej: Olga Kelly, Asystent Administracyjny; Andrew Marra, Koordynator; Robin Canada, Koordynator; Richard Carter, Koordynator; Thomas Greco, wiceprezes; Sherri Ozawa, RN, Dyrektor Kliniczny; Richard Carter, Koordynator; Ramón Correa, Starszy Koordynator(zdjęcie: Englewood Hospital)Szpitalne Centrum Medyczne Englewood ma przyjemność zaprezentować "Instytut Zarządzania Krwią  Pacjenta i Bezkrwawej Medycyny" w przy szpitalu i Centrum Medycznym w Englewood, regionalnego programu strukturalnego mającego za cel zapewnienie bezkrwawej opieki medycznej. Szpital i Centrum Medyczne Englewood zapewnia pacjentom wysokiej jakości opiekę zdrowotną od ponad wieku.

Jako Instytut Zarządzania Krwią Pacjenta i Bezkrwawej Medycyny jesteśmy dumni, że możemy zaoferować postępowe podejście w kwestii zarządzania krwią wszystkich pacjentów znajdujących się pod naszą opieką.
Nasze bezpieczne i skuteczne medyczne i chirurgiczne metody leczenia bez transfuzji prowadzą do redukcji wielu zagrożeń związanych z transfuzją krwi.

Celem instytutu jest poprawa wyników leczenia przy poszanowaniu oczekiwań pacjentów, wykluczających przetoczenie krwi i kształcenie przedstawicieli innych zawodów medycznych, w jaki sposób dzięki Zarządzaniu Krwią Pacjenta można poprawić medyczne i chirurgiczne efekty dla wszystkich korzystających z opieki zdrowotnej.

Od momentu powstania w 1994 roku Instytut Zarządzania Krwią  Pacjenta i Bezkrwawej Medycyny w przy szpitalu i Centrum Medycznym w Englewood stał się uznanym na świecie liderem w zarządzaniu krwią pacjenta.

Lekarze wszystkich dyscyplin zostali specjalnie przeszkoleni i praktycznie wyćwiczeni w stosowaniu bezkrwawej medycyny w Instytucie. Dziesiątki tysięcy pacjentów ze Stanów Zjednoczonych i spoza granicy otrzymało pomoc medyczną i zostało poddanych w szpitalu Englewood wysoce skomplikowanym procedurom, takim jak operacje mózgu, operacje na otwartym sercu, operacje ortopedyczne i przewodu pokarmowego - bez transfuzji krwi.

Lekarzy z wiodących instytucji w całym kraju i na całym świecie przybyli do Centrum Medycznego, aby dowiedzieć się, jak nasi lekarze stosują sprawdzone, skuteczne rozwiązania alternatywne wobec transfuzji krwi w celu poprawy wyników leczenia pacjentów. Rząd Stanów Zjednoczonych, jak również rządy innych krajów podjęły konsultacje ze szpitalem Englewood, aby nauczyć się stosowania techniki zarządzania krwią w sytuacji zaistnienia katastrof, gdy dostęp do zasobów krwi jest znikomy lub wręcz żaden.

źródło: http://www.englewoodhospital.com/ms_bloodless_home.asp