ZDROWA KREW
Timothy Hannon,
Dyrektor Medyczny Konsultant 
i Założyciel Strategii 
Opieki Zdrowotnej


 
W jakim stopniu wczesne wykrycie i prowadzenie leczenia anemii ma wpływ na wynik operacji pacjenta?


Muszę powiedzieć o trzech kwestiach, żeby wyjaśnić, dlaczego wykrycie niedokrwistości i prowadzenie leczenia jest ważną strategią dla pacjentów:Anemia jest czynnikiem ryzyka dla różnych przypadków w sytuacji niekorzystnych wyników w wielu zabiegach chirurgicznych.

  

■■ Anemia jest też podstawowym czynnikiem ryzyka dla transfuzji krwi, z którą wiąże się dodatkowe znane nam ryzyko. Niezależnie od wieku, płci, [od tego czy mamy do czynienia] z anemią, czy nie, pacjenci zazwyczaj tracą taką samą ilość krwi podczas operacji chirurgicznej, ale jeśli na samym początku mają mniejszą liczby krwinek czerwonych w organizmie, to bardziej narażeni na transfuzję.■■ Ostatnia i najważniejsza kwestia: anemia jest jednym z niewielu podlegających modyfikacji czynników ryzyka, że jeśli jest leczona przed operacją, może mieć wpływ na sposób, w jaki pacjenci reagują na zabieg i jak szybko wracają do zdrowia.


Co pacjent powinien wiedzieć o niedokrwistości przed planowanym zabiegiem chirurgicznym?Pacjenci powinni wiedzieć, że niedokrwistość może być leczona przed operacją w celu zmniejszenia ryzyka transfuzji krwi, jeśli zostanie odpowiednio wcześnie wykryta. Wszyscy pacjenci, którzy są planowani do zabiegu powinni być poinformowani przez swojego lekarza o korzyściach, ryzyku i alternatywach transfuzji.


"Badanie Przesiewowe [pod kątem wykrycia anemii]" jest dostępne [dla pacjentów] i musi być wykonane cztery tygodnie przed operacją. Pacjenci powinni specjalnie zwrócić się do swoich lekarzy o wykonanie badania przesiewowego cztery tygodnie przed zaplanowaną operacją.


Około połowa ludzi poddających się obecnie zabiegom chirurgicznym znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka z powodu transfuzji krwi.


Postaraj się być w drugiej połowie.
Na czym polega Zarządzanie Krwią Pacjenta?

Użycie krwi podczas operacji z perspektywy ukierunkowanej na pacjentaLEPSZE WYNIKI PACJENTA


Zarządzanie Krwią Pacjenta (ZKP) polega na naukowym wykorzystaniu bezpiecznych i skutecznych technik medycznych i chirurgicznych. ZKP jest zalecany w celu zapobieżenia anemii i zmniejszenia krwawienia w dążeniu do poprawy wyników pacjenta, takich jak:


   Interdyscyplinarne                                   Kierowanie leczeniem
       sposoby                                                  niedokrwistości
   konserwacji krwi

    Optymalizacja                                        Podejmowanie decyzji
        koagulacji                                         skupione wokół pacjentaZaopatrzenie i popyt: Praktyki zarządzania krwią pomagają lekarzom zrobić [dla pacjenta] więcej za mniej

■■ Pytanie: Jakie są podstawowe funkcje krwi?
■■ Odpowiedź: Wśród wielu funkcji życiowych, krew transportuje gazy, substancje odżywcze i odpady w obrębie ciała, pełni także ważną rolę w zwalczaniu zakażeń i gojeniu ran.Nic nie zastąpi krwi. Nie można  jej wytworzyć ani wyprodukować, dlatego jedynym sposobem jej pozyskania na potrzeby pacjentów są dobrowolni dawcy. Jednakże, ze względu na starzenie się ludności Ameryki, około 37 procent Amerykanów jest potencjalnymi dawcami krwi.Procedurą, która korzysta z największej ilości krwi, jest transfuzja. Jednak jej stosowanie nie jest równomierne wśród pacjentów poddanych transfuzji; około 20 procent pacjentów zużywa 80 procent produktów krwiopochodnych. Z powodu tego braku, wykorzystanie krwi stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania [lekarzy] w trosce o spełnienie wymagań pacjentów.

Według Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, co dwie sekundy pacjent potrzebuje tej bezcennej, deficytowej [tkanki], a każdego roku 4,5 mln Amerykanów wymaga przetoczenia krwi.Ciecz [jako tkanka] do przeszczepu


Transfuzja krwi to przeszczep narządu w postaci cieczy i, tak jak w przypadku każdej procedury medycznej i terapii, ważne jest, aby pacjent zrozumiał, że wiąże się to z ryzykiem, korzyściami i że ma on możliwość skorzystać z dostępnych [dla każdego metod] alternatywnych. W zależności od tego, jak poważna jest operacja, ryzyko związane z transfuzją i reakcje na nią potencjalnie mogą zagrażać życiu. W rzeczywistości, ostatnie dane rządowe pokazują, że jedna na 400 jednostek przetoczonej krwi jest związana z niekorzystnym działaniem takim, jak reakcje alergiczne, przeciążenie krążenia lub sepsa.Zapytaj o [metody] alternatywne


[Wzajemne] zrozumienie i zadawanie pytań na temat dostępnych [metod] alternatywnych dla transfuzji pomaga pacjentom i lekarzom znaleźć najlepszy sposób leczenia dla każdego pacjenta indywidualnie. Przed operacją  można czasami  skorzystać z zaordynowanych leków, aby pomóc organizmowi [pacjenta] na wytworzenie własnej krwi lub zapobieżenia i kontroli krwawienia. Poziom środka zwiększającego objętość osocza we krwi, który powoduje wzrost objętości krwi w układzie krążenia, to inna opcja, które spełnia tą samą podstawową funkcję, co transfuzja - zastępuje utraconą objętość - ale bez ryzyka wynikającego z transfuzji krwi.Pacjenci mają prawo do [różnych] opcji i dodatkowych informacji na temat zagrożeń, korzyści oraz metod alternatywnych. Pacjenci ponoszą również odpowiedzialność za swoje zdrowie i mają obowiązek omówić metody ich leczenia z lekarzem oraz uczestniczyć w podejmowaniu świadomej decyzji.

Nelly Nitram